+48 786 239 705 1988kuzniakop@o2.pl
Zaznacz stronę

Usługi

Wykonujemy kompleksowe usługi z zakresu szeroko pojętych robót ziemnych

Dzięki naszemu zapleczu sprzętowemu możemy zaoferować Państwu szeroki wachlarz usług

Z

Wszelkiego rodzaju prace ziemne

Z

Wykopy pod przyłącza wodne, kanalizacyjne, elektryczne

Z

Wykopy pod stawy, strumyki, oczka wodne, kaskady

Z

Wykopy pod szamba i oczyszczalnie biologiczne

Z

Wykopy pod drenaże i odwodnienia

Z

Oczyszczanie rowów melioracyjnych

Z

Niwelacje terenu, kształtowanie terenu, skarpowanie

Z

Rozwożenie humusu i równanie pod trawnik

Z

Usuwanie pni korzeni drzew

Z

Budowa dróg i parkingów

Z

Korytowanie pod chodniki, podjazdy, kostkę

Z

Utwardzanie podjazdów i dróg gruntowych tłuczniem

Z

Wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Z

Załadunek i przewóz materiałów sypkich

Z

Załadunek i wywóz ziemi i gruzu

Z

Załadunek i rozładunek palet

Z

Kruszywa drogowe

Zapytaj o wolne terminy

Bożejowice 39A, 59‐700 Bolesławiec